มอบเงินสงเคราะห์ครอบครัว ช.พ.ส.

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 นายวันชัย พงษา ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดภูเก็ต มอบเงินสงเคราะห์ครอบครัวนายเฉลิม ตันสกุล สมาชิก ช.พ.ส. ให้แก่นางนันทา ตันสกุล คู่สมรสเฉลิม