มอบเงินสงเคราะห์ครอบครัวสมาชิก ช.พ.ค.

วันที่ 8 พฤษภาคม 2563 นายวันชัย พงษา ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดภูเก็ต มอบเงินสงเคราะห์ครอบครัวสมาชิก ช.พ.ค. รายนายบุญเสี่ยง อารีราษฏร์ ให้แก่ทายาทของสมาชิก
IMG_0002