มอบเงินสงเคราะห์ครอบครัวสมาชิก ช.พ.ค.

วันที่ 10 กันยายน 2563 นางจิตรา อยู่ประสิทธิ์ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดภูเก็ต มอบเงินสงเคราะห์ครอบครัวสมาชิก ช.พ.ค. รายนางลาภ ชื่นจิตต์ ให้แก่นายศุภมิตร ชื่นจิตต์ ทายาทของสมาชิก ช.พ.ค.
119451392_3645550842144020_5750993317304840551_n