มอบเงินสงเคราะห์ครอบครัวสมาชิก ช.พ.ค.

วันที่ 11 กันยายน 2563 นางจิตรา อยู่ประสิทธิ์ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดภูเก็ต มอบเงินสงเคราะห์ครอบครัวสมาชิก ช.พ.ค. รายนางมณีจันทร์ ภิญโญธนาคม ให้แก่นนางสาวณัฐนิช แซ่ลี้ ทายาทของสมาชิก ช.พ.ค.
S__27860997