มอบเงินสงเคราะห์ครอบครัวสมาชิก ช.พ.ค. รายนางอาภาภรณ์ ชัยทองรักษ์

วันที่ 26 มีนาคม 2564 นายศุภัชณัฏฐ์ หลักเมือง ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดภูเก็ต มอบเงินสงเคราะห์ครอบครัวสมาชิก ช.พ.ค. รายนางอาภาภรณ์ ชัยทองรักษ์ ให้แก่ทายาท (นายไสว ชัยทองรักษ์ คู่สมรส และนายสรสิทธิ์ ชัยทองรักษ์ บุตร) ณ สำนักงาน สกสค.จังหวัดภูเก็ต
165226137_487823795915188_4794880136207579059_n