มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

เนื่องด้วยสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มีการแพร่ระบาดในหลายประเทศ รวมถึงประเทศไทย สำนักงาน สกสค.จังหวัดภูเก็ต ตระหนักถึงความปลอดภัยในชีวิตของบุคลากรในสังกัดและผู้ที่มาติดต่องาน จึงได้มีมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ดังนี้
1. จัดตั้งจุดบริการเจลแอลกอฮ์ฆ่าเชื้อ
2. ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายผู้ที่มาติดต่อสำนักงานทุกคน
3. ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อภายในและภายนอกสำนักงาน
S__25305160_0

S__25305156

91316351_257888998550492_5910396588714360832_n

91116566_899013427190433_9172611124053409792_n

S__8773656

S__8773661

S__8773663538137