ร่วมกิจกรรมกับชมรมครูอาวุโสจังหวัดภูเก็ต

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 นายวันชัย พงษา ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วย นางจิตรา อยู่ประสิทธิ์และ น.ส.จรรยาพร จันทร์ทิพย์ พนักงานเจ้าหน้าที่สำนักงาน สกสค.จังหวัด
ภูเก็ต ร่วมกิจกรรม”วันแห่งความรัก 14 กุมภาพันธ์” กับชมรมครูอาวุโส จังหวัดภูเก็ต ระหว่างเวลา08.00 น.- 12.00 น. ที่วัดวิชิตสังฆารามอ.เมือง จ.ภูเก็ต ใน 4 กิจกรรมสำคัญ ดังนี้
1.การตรวจสุขภาพ ประเมินความเสี่ยงการเกิดโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง และไขมันในเลือดสูง โดยทีมพยาบาลและนักเทคนิคการแพทย์โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
2.การรับฟังคำบรรยายพิเศษ เรื่อง “เคล็ด(ไม่)ลับ สุขภาพดีของผู้สูงวัยโดย พญ.วิทิตา แจ้งเอี่ยม หัวหน้ากลุ่มงานเวชกรรมสังคมโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
3.การถวายภัตตาหารพระ
4.การร่วมรับประทานอาหารร่วมกันของสมาชิกฯที่มาร่วมงาน
ในวันนี้ มีผู้มาร่วมงานไม่มาก แต่ก็ได้รับความร่วมมือจากแกนนำชมรมฯและอดีตผู้บริหารชมรมฯและที่ปรึกษาชมรมฯได้มาร่วมงานหลายท่านการดำเนินกิจกรรมเป็นไปตามกำหนดเวลาที่กำหนดไว้127107

127136

127137