ร่วมงานเฉลิมฉลองรางวัลเกียรติยศและยกย่องเชิดชูเกียรติครู-นักเรียนจังหวัดภูเก็ต

วันที่ 30 มกราคม 2562 นายวันชัย พงษา ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดภูเก็ต ร่วมงานเฉลิมฉลองรางวัลเกียรติยศและยกย่องเชิดชูเกียรติครู -นักเรียนจังหวัดภูเก็ต ที่ห้องประชุม โรงเรียนวิชิตสงคราม อ.เมืองจ.ภูเก็ต ทั้งนี้สืบเนื่องจากที่โรงเรียนต่างๆ ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(อปท.)การศึกษาเอกชน และศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดภูเก็ต ได้ร่วมกันนำนักเรียนไปเข้าร่วมแข่งขันความสามารถนักเรียน ใน”งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ระดับชาติ(ภาคใต้) ” ของ สพฐ.ที่จังหวัดตรัง เมื่อวันที่8 – 10 มกราคม 2562 ในกิจกรรมการแข่งขันรวมทั้งสิ้น 187 กิจกรรม ปรากฏว่า เด็กนักเรียนของโรงเรียนต่างๆ ในจังหวัดภูเก็ต ได้รับรางวัลชนะเลิศมากเป็นที่ 1 ในภาคใต้ โดยได้รับรางวัลชนะเลิศและรองชนะเลิศ ดังนี้
* รางวัลชนะเลิศ 23 รางวัล
* รางวัลรองชนะเลิศอันดับ1 11 รางวัล
* รางวัลรองชนะเลิศอันดับ2 9 รางวัล
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จึงได้ร่วมมือกับโรงเรียนต่างๆ จัดงานนี้ขึ้นเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การบริหารจัดการที่ประสบความสำเร็จและยกย่องเชิดชูเกียรติแก่ครูผู้ฝึกสอนทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ โดยได้รับเกียรคิจากนายธัญญวัฒน์ ชาญพินิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรยกย่องเชิดชูเกียรติครูและบุคลากรทางการศึกษา ดังนี้
* สังกัด สพป.ภูเก็ต 186 คน
* สังกัดการศึกษาเอกชน 35 คน
* สังกัด อปท. 40 คน
* สังกัดการศึกษาพิเศษ 4 คน
* การจัดการศึกษาโดยครอบครัว 2 คน
107312