ร่วมงานเลี้ยงแสดงมุทิตาจิตแก่ศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ตที่ย้ายไปดำรงตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัดสุราษฏร์ธานี

วันพุธที่ 10 มิถุนายน 2563 นายวันชัย พงษา ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดภูเก็ต ในฐานะ ผู้ทรงคุณวุฒิ ใน กศจ.ภูเก็ต ร่วมงานเลี้ยงแสดงมุทิตาจิตแก่นายสันติภัทร โคจีจุล ศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต ที่ย้ายไปดำรงตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต
ในโอกาสนี้ ได้ให้ข้อคิดเห็นทางการบริหารและการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ และอำนวยอวยพรให้นายสันติภัทร โคจีจุล เดินทางไปรับตำแหน่งใหม่โดยสวัสดิภาพ มีความสุข
ความสำเร็จในชีวิตหน้าที่การงาน และชีวิตครอบครัว เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาการศึกษาในหน้าที่รับผิดชอบต่อไป.
406297

647989

650301

650304

650305