ร่วมชมและสนับสนุนการแข่งขันฟุตบอล 11 คน อายุไม่เกิน 12 ปี

วันที่ 19 มกราคม 2562 นายวันชัย พงษา ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดภูเก็ตร่วมชมและสนับสนุนการแข่งขันฟุตบอล 11 คน อายุไม่เกิน 12 ปี นักเรียนชาย”HERO CUP” ที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต ร่วมกับศาลเยาวชนและครอบครัว จังหวัดภูเก็ต ได้ร่วมกันจัด โครงการกีฬาฟุตบอลเด็กและเยาวชน “HERO CUP”เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายการพัฒนาสุขภาพ
อนามัย การสร้างภูมิคุ้มกันให้เด็กห่างไกลยาเสพติด การกระทำผิดกฏหมาย การมีน้ำใจนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย มีความรับผิดชอบ สร้างสามัคคี ในครอบครัวชุมชน สังคม และพัฒนาเด็กและเยาวชนให้พร้อมที่จะเติบโตไปเป็นกำลังสำคัญของชาติในอนาคตต่อไป โดยมี นายรัฐวิชญ์ อริยพัชญ์พล ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันคู่รองชนะเลิศ และคู่ชนะเลิศ ณ สนามสุระกุลอ.เมือง จ.ภูเก็ต

นับเป็นโครงการดีเด่นอีกโครงการหนึ่งของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ตภายใต้การนำของ นายสายัณห์ ไกรนรา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ตและทีมงานบริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (ซึ่งเป็นโครงการต่อเนื่อง จากที่นำนักเรียนโรงเรียนต่างๆในสังกัด สพป.ภูเก็ต ไปคว้ารางวัลชนะเลิศ มากถึง 20 รางวัลสูงสุดใน14 จังหวัดภาคใต้ ในงาน”มหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2562” ของ สพฐ. เมื่อวันที่ 8 – 10 มกราคม 2562 ที่ จ.ตรัง)

สรุปผลการแข่งขัน ฟุตบอลนักเรียนอายุไม่เกิน 12 ปี ปี 2652 ในวันนี้ และการมอบรางวัลต่างๆ ดังนี้

* ชนะเลิศ
ทีมร.ร.ปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพัณณวดี(สังกัดเทศบาลนครภูเก็ต)
* รองชนะเลิศอันดับ 1
ทีมกลุ่มเครือข่ายเทพกระษัตรี(สพป.ภูเก็ต)
* รองชนะเลิศอันดับ 2
ทีมกลุ่มเครือข่ายป่าคลอก(สพป.ภูเก็ต)
* รองชนะเลิศอันดับ 3
ทีมกลุ่มเครือข่ายวิชิต(สพป.ภูเก็ต)
* รางวัลทีมมารยาทยอดเยี่ยม
ทีมกลุ่มเครือข่ายภักดีภูธร
* รางวัลผู้ฝึกสอนยอดเยี่ยม
นายนำโชค หงษ์อนันต์
ทีมกลุ่มเครือข่ายป่าคลอก
(ครู ร.ร.บ้านป่าคลอก)
* รางวัลผู้เล่นยอดเยี่ยม
ด.ช.วชิรศักดิ์ บุญสิน
ผู้รักษาประตูกลุ่มเครือข่ายเทพกระษัตรี
(นักเรียน ร.ร.ถลางพระนางสร้าง)
* รางวัลดาวซัลโว
ด.ช.ทินภัทร จิวหลิ่น
ผู้เล่นกองหน้าทีมร.ร.ปลูกปัญญาฯ

99549