ร่วมประชุมผู้บริหารหน่วยงานทางการศึกษาในจังหวัดภูเก็ต

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 นายวันชัย พงษา ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดภูเก็ต เข้าร่วมประชุมผู้บริหารหน่วยงานทางการศึกษาในจังหวัดภูเก็ต และให้การต้อนรับพลเอกโกศล ประทุมชาติ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่ากากระทรวงศึกษาธิการและคณะ ที่เดินทางมาตรวจราชการติดตามการใช้งบประมาณของโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัยและโรงเรียนสตรีภูเก็ต ที่ห้องประชุมโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัยภว1