ร่วมประชุมสัมมนา”การขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ (Implementation : From Policy To Practice)” ครั้งที่ 5/2562

วันที่​ 27​ มิถุนายน​ 2562​ ​: ภาคเช้า นายวันชัย พงษา ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดภูเก็ต เข้าร่วมประชุมสัมมนากับผู้อำนวยการกลุ่มและผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด​ สพป.ภูเก็ต​ รายการประชุมสัมมนา”การขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ(Implementation : From Policy To​ Practice)”ครั้งที่ 5/2562​ ตามคำเชิญของ​นายสายัณห์ไกรนรา​ ผู้อำนวยการ สพป.ภูเก็ต​ที่ห้องประชุม​โรงเรียนวัดศรีสุนทร (มิตรภาพ​15)อำเภอถลางจังหวัดภูเก็ต

ช่วงต้นรายการ​ ก่อนการประชุมสัมมนาได้รับเกียรติจากผู้อำนวยการ สพป.ภูเก็ต ให้เป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรแก่โรงเรียนที่มีผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของนักเรียนที่มีผลการประเมิน
สูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ(RT -​ 68.69%)​ จำนวน​ 14​ โรงเรียน ดังนี้

(1) ร.ร.อนุบาลภูเก็ต​ 85.40 %
(2) ร.ร.บ้านป่าคลองชีพ​ 83.50 %
(3) ร.ร.บ้านบางคู​ 82.25 %
(4) ร.ร.วัดเมืองใหม่​ 81.25 %
(5) ร.ร.วิชิตสงคราม​ 78.32 %
(6) ร.ร.สิทธิสุนทรบำรุง 77.64 %
(7) ร.ร.บ้านอ่าวน้ำบ่อ​ 76.00 %
(8) ร.ร.วัดสุวรรณคีรีวงก์​ 74.46 %
(9) ร.ร.บ้านทุ่งคา (บุณยขจรประชาอาสา)​ 74.44 %
(10)ร.ร.ถลางพระนางสร้าง​ 72.71%
(11)ร.ร.บ้านม่าหนิก 71.20 %
(12)ร.ร.บ้่านไม้ขาว​ 70.92 %
(13)ร.ร.วัดเก็ตโฮ่ 70.17 %
(14)ร.ร.บ้านบางโรง​ 69.52 %

ในการประชุมสัมมนาวันนี้​ ได้นำเสนอเรื่องสำคัญที่เกี่ยวกับการจัดสวัสดิการสวัสดิภาพให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาในจังหวัดภูเก็ตตามนโยบายของ​ ดร.อรรถพล​ ตรึกตรอง​ ผู้ตรวจราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ​ปฏิบัติหน้าที่​เลขาธิการคณะกรรมการ​ สกสค.ใน​ 4 เรื่องสำคัญ​ ดังนี้

1.การตรวจสุขภาพประจำปีแก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาในจังหวัดภูเก็ตโดยหน่วยแพทย์เคลื่อนที่​โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต​ในเดือ​น​ กรกฎาคม​ 2562
2.การสมัครเข้ารับการคัดเลือกหน่วยงานและบุคคลดีเด่น​ ที่มีผลงานด้านการจัดสวัสดิการและสวัสดิภาพให้แก่ครูและบุคคลากรทางการศึกษาเพื่อรับรางวัล”พฤหัสบดี”ประจำปี​ 2562 จากสำนักงานคณะกรรมการ​ สกสค.
3.การให้การอบรมครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อการมีความรู้​ ทักษะ​และเจตคติที่ดีต่อการบริหารจัดการด้านการเงินของตนเองและครอบครัวตามแนวคิดปรัญชาของเศรษฐกิจพอเพียงและการสร้างวินัยทางการเงิน​การป้องกันและแก้ปัญหาหนี้สินครูและบุคคลากรทางการศึกษา​ 3​ รุ่น​ จำนวน​ 150 คนใน​เดือน​ กรกฎาคม​ 2562
4.การติดตามหนี้ไตรมาสและแก้ปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษาในจังหวัดภูเก็ต

255559

255560

255561

255562

255563

255566

255567