ร่วมปัจฉิมนิเทศนักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

วันที่​ 6​ มิถุนายน​ 2562 นายวันชัย พงษา ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดภูเก็ต และนางสมจิต ศิลปศาสตร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวิทยาสาธิตได้ร่วมให้การปัจฉิมนิเทศนักศึกษาคณะครุศาสตร์ปี 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จำนวน 10 คน ที่ได้มาสังเกตุการสอนจากครูพี้เลี้ยงของโรงเรียนวิทยาสาธิต รวม 3 สัปดาห์ในรายวิชาประสบการณ์วิชาชีพครู

ในโอกาสนี้ นายวันชัย พงษา ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดภูเก็ตและในฐานะผู้ทรงคุณวุฒิ ใน กศจ.ภูเก็ต ได้แนะนำหน่วยงานสำนักงานคณะกรรมการ สกสค. ,สำนักงาน สกสค.จังหวัดภูเก็ต
และให้ข้อคิดการเป็นครูที่ดีว่านอกจากจะมีความรู้ ทักษะ และจิตวิญญาณการเป็นครูที่ดีแล้ว คนเป็นครูต้องมี ” 3 รู้ “ด้วย
กล่าวคือ
1.รู้หน้าที่
2.รู้รักศิษย์
3.รู้อดทน
และอวยพรให้ทุกคนประสบความสำเร็จในการมีอาชีพครูต่อไป
234572

234573

234574

234576