ร่วมพิจารณานักเรียนยากจนพิเศษของโรงเรียนกะทู้วิทยา

วันที่​18​ ธันวาคม​ 2561​ นายวันชัย พงษา ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดภูเก็ต เป็นประธานฯในการพิจารณานักเรียนยากจนพิเศษ​ของโรงเรียนกะทู้วิทยาเพื่อขอรับทุนการศึกษาจาก “กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.)”
ในเบื้องต้น​ คณะกรรมการฯได้คัดกรองนักเรียนยากจนพิเศษของโรงเรียนกะทู้วิทยาไว้​ 18​ คน​ แล้วให้ครูประจำชั้นได้เดินทางไปเยี่ยมบ้านนักเรียนเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้งหนึ่งก่อนเสนอชื่อไปยังสำนักงานกองทุนฯ​ ดังนี้
-​ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่​ 2 จำนวน​ 11 คน
-​ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่​ 3 จำนวน​ 7 คน
รวมทั้งสิ้น จำนวน 18 คน
กะทู้