ร่วมพิธีรับมอบห้องสมุดอาเซียนโรงเรียนกะทู้วิทยา

วันที่ 5 มีนาคม 2563 นายวันชัย พงษา ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดภูเก็ต ในฐานะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนกะทู้วิทยา เข้าร่วมพิธีรับมอบห้องสมุดอาเซียน ที่กรมสารนิเทศกระทรวงการต่างประเทศส่งมอบให้แก่โรงเรียนกะทู้วิทยา
นับเป็นห้องสมุดอาเซียนแห่งที่ 51 ตามโครงการ “1 จังหวัด 1 โรงเรียน 1 ห้องสมุดอาเซียน” ที่มุ่งเตรียมความพร้อมใรการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนให้แก่ ประชาชนเยาวชน และชุมชนในท้องถิ่นทั่วทุกภูมิภาค โดยมีนายชัยศิริ อนะมาน ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเป็นประธานในการส่งมอบและมีนายวงศ์กร นุ่นชูคันธ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเป็นผู้แทน คณะครู นักเรียนโรงเรียนกะทู้วิทยา ประชาชน
และเยาวชนในอำเภกะทู้ เป็นผู้รับมอบ
ในโอกาสนี้ ได้รับเกียรคิจากนายไพฑูรย์ มหาบัณณาภรณ์รองอธิบดีกรมอาเซียน และนายณัฐภานุ นพคุณ รองอธิบดีกรมสารนิเทศ ร่วมพิธีส่งมอบห้องสมุดอาเซียน ในวันดังกล่าวด้วย.
510551

510552

510553

510554

510555

510573

510575