ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ และบวงสรวงท้าวเทพกระษัตรีท้าวศรีสุนทร

วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๙ น. นายศุภัชณัฏฐ์ หลักเมือง ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดภูเก็ต ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ และบวงสรวงท้าวเทพกระษัตรีท้าวศรีสุนทร โดยมี นายนัทธี ถิ่นสาคู (ส.ส.พรรคพลังประชารัฐ) เป็นประธานในพิธี ณ วัดม่วงโกมารภัจจ์ ตำบลเทพกระษัตรี อำเภอถลาง เพื่อความเป็นศิริมงคลและขวัญกำลังใจให้ประชาชนชาวภูเก็ต
บวงสรวง_๒๑๐๖๓๐_35

บวงสรวง_๒๑๐๖๓๐_0

บวงสรวง_๒๑๐๖๓๐_3

บวงสรวง_๒๑๐๖๓๐_4

บวงสรวง_๒๑๐๖๓๐_5

บวงสรวง_๒๑๐๖๓๐_6

บวงสรวง_๒๑๐๖๓๐_20

บวงสรวง_๒๑๐๖๓๐_27

บวงสรวง_๒๑๐๖๓๐_32

บวงสรวง_๒๑๐๖๓๐_8

บวงสรวง_๒๑๐๖๓๐_22