ร่วมพิธีเปิดโครงการอบรมวิชาชีพระยะสั้นแก่ผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19

วันที่ 21 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายศุภัชณัฏฐ์ หลักเมือง ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดภูเก็ต ร่วมพิธีเปิดโครงการอบรมวิชาชีพระยะสั้นแก่ผู้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ณ วิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ต โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต (นายปิยพงศ์ ชูวงศ์) เป็นประธานในพิธีเปิด
โครงการเสริมสร้างฯ สารพัดช่าง_๒๑๑๐๒๑

โครงการเสริมสร้างฯ สารพัดช่าง_๒๑๑๐๒๑_0

โครงการเสริมสร้างฯ สารพัดช่าง_๒๑๑๐๒๑_1

โครงการเสริมสร้างฯ สารพัดช่าง_๒๑๑๐๒๑_2

โครงการเสริมสร้างฯ สารพัดช่าง_๒๑๑๐๒๑_3

โครงการเสริมสร้างฯ สารพัดช่าง_๒๑๑๐๒๑_4

โครงการเสริมสร้างฯ สารพัดช่าง_๒๑๑๐๒๑_5

โครงการเสริมสร้างฯ สารพัดช่าง_๒๑๑๐๒๑_6

โครงการเสริมสร้างฯ สารพัดช่าง_๒๑๑๐๒๑_7

โครงการเสริมสร้างฯ สารพัดช่าง_๒๑๑๐๒๑_8

โครงการเสริมสร้างฯ สารพัดช่าง_๒๑๑๐๒๑_9

โครงการเสริมสร้างฯ สารพัดช่าง_๒๑๑๐๒๑_10

โครงการเสริมสร้างฯ สารพัดช่าง_๒๑๑๐๒๑_11