ร่วมพูดคุยหารือกับธนาคารออมสินในการแก้ปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษา

วันที่ 9 มกราคม 2562 นายวันชัย พงษา ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดภูเก็ต นางสาวจรรยาพร จันทร์ทิพย์ นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ เจ้าหน้าที่สำนักงาน สกสค.จังหวัดภูเก็ต นางญดาภรณ์ ศรีพัฒน์ ผู้อำนวยการธนาคารออมสินเขตภูเก็ต และนายรฤทธิ์ ดุษณีภาพสกุล ผู้จัดการธนาคารออมสินสาขากะทู้ ร่วมพูดคุยหารือเกี่ยวกับการแก้ปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เข้าร่วมโครงการสวัสดิการเงินกู้ ช.พ.ค. ซึ่งมีข้อสรุป ดังนี้
1. การแก้ไขปัญหาหนี้สินครูที่กำลังถูกฟ้องบังคับคดี ธนาคารออมสินจะประสานให้ผู้กู้รีบดำเนินการปรับโครงสร้างหนี้ เพื่อไม่ให้ถูกฟ้องบังคับคดี
2. สำหรับการทำประกันเงินกู้ สำนักงาน สกสค.จังหวัดภูเก็ต และธนาคารออมสิน จะแจ้งข้อมูลการสิ้นสุดระยะเวลาของกรมธรรม์ให้ผู้กู้ทราบ เพื่อให้ผู้กู้ได้ติดต่อเกี่ยวกับการต่อประกันเงินกู้กับธนาคารออมสินต่อไป โดยการทำประกันเงินกู้ใหม่จะมีระยะเวลาของสัญญาประกัน 1 ปี ไปพลางก่อน เนื่องจากอยู่ระหว่างการคัดเลือกบริษัทที่จะรับทำประกันสินเชื่อออมสิน1

ออมสิน2