ร่วมมอบทุนการศึกษาของ”มูลนิธิไทยชาร์โก้เพื่อการศึกษาและพัฒนาท้องถิ่น”

วันที่​ 22​ พฤศจิกายน​ 2562​ : ภาคบ่าย นายวันชัย​ พงษา​ ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วย​ นายสายัณห์​ ไกรนรา​ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต​ ร่วมมอบทุนการศึกษาของ”มูลนิธิไทยชาร์โก้เพื่อการศึกษาและพัฒนาท้องถิ่น”โดยมีนายวงศกร​ นุ่นชูคันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต​ เป็นประธานในพิธี ในปีนี้​ “มูลนิธิไทยชาร์โก้เพื่อการศึกษาและพัฒนาท้องถิ่น” มอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียน​-นักศึกษาในจังหวัดภูเก็ตรวมจำนวน​ทั้งสิ้น 96​ ทุน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 3​ แสนบาทถ้วน ดังนี้
-​ ระดับประถมศึกษา​ 29​ ทุน (ทุนละ2,500.-บาท)
– ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น​ 43​ ทุน (ทุนละ​ 3,000.-บาท)
-​ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย​ 19​ ทุน (ทุนละ​ 4,000.-บาท)
-​ ระดับปริญญาตรี​ 5​ ทุน (ทุนละ​ 4,500.-บาท)
“มูลนิธิไทยชาร์โก้เพื่อการศึกษาและพัฒนาท้องถิ่น”ได้มอบทุนการศึกษาให้นักเรียน-นักศึกษาในจังหวัดภูเก็ตอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี​ พ.ศ.2545​ รวม​ 27​ ปี​เป็นเงินรวมทั้งสิ้น​ 7,218,000.-บาท​

ในโอกาสนี้​ ท่านรอง​ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ได้กล่าวขอบคุณ”มูลนิธิไทยชาร์โก้เพื่อการศึกษาและพัฒนาท้องถิ่น”ที่ให้การสนับสนุนการพัฒนาเด็กและเยาวชนของจังหวัดภูเก็ตและให้โอวาทแก่เด็กนักเรียน-นักศึกษาให้ตั้งใจศึกษาเล่าเรียนและพัฒนาตนเองให้เป็นคนเก่ง-คนดี​ ของครอบครัวและจังหวัดภูเก็ตต่อไป.
109402

109403

109406

109412

109413