ร่วมวางหรีดเคารพศพ คุณแม่ประพิศ บุญโกย

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23  กุมภาพันธ์  2560 พร้อมด้วยพนักงานเจ้าหน้าที่ สกสค. ร่วมวางหรีดเคารพศพคุณแม่ประพิศ บุญโกย คุณแม่ของอาจารย์วุฒิ  บุญโกย รักษาการในตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียนกะทู้วิทยา ที่บ้านบางเสียด ตำบลบางเตย อำเภอเมือง จังหวัดพังงา อาจารย์วุฒิ  บุญโกย  เป็นผู้ที่มีคุณูปการเป็นอย่างมากต่อสำนักงาน สกสค.จังหวัดภูเก็ต ดูแลสนับสนุน ส่งเสริมคอยให้ความช่วยเหลือในกิจกรรมของสำนักงานอยู่ตลอดเวลา เสมือนหนึ่งเป็นหน่วยงานที่ท่านต้องเป็นหน้าที่่ดูแลรับผิดชอบเป็นที่ประทับใจและเคารพรักของเจ้าหน้าที่่ สกสค.ภูเก็ต
16997331_1357130761012057_1300459659_n

17035141_1357130734345393_241278646_n