วันครู ครั้งที่ 64 ประจำปี 2563

วันที่ 16 มกราคม 2563 นายวันชัย พงษา ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วยพนักงานเจ้าหน้าที่ สำนักงาน สกสค.จังหวัดภูเก็ต ร่วมพิธีงานวันครู จังหวัดภูเก็ต คร้ังที่ 64 ประจำปี 2563 ณ ศูนย์ประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต โดยมีนายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธี มีผู้เข้ารับเกียรติบัตรและรางวัน จำนวนทั้งสิ้น 126 คน ในโอกานี้ ได้มอบรางวัลพระพฤหัสบดี ประจำปี 2562
ประเภทหน่วยงาน ได้แก่ โรงเรียนวิทยาสาธิต
ประเภทผู้บริหารสถานศึกษา ได้แก่ นางนวลลออ รุ่งโรจน์สาธรกิจ ผู้อำนวยการโรงเรียนเกาะสิเหร่
และมอบทุนการศึกษามูลนิธิทวี บุณยเกตุ ให้แก่นางสาวปัณฑิตา ไฉไลพันธุ์ นักเรียนโรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา
82610931_714487758957236_1236379586820833280_n

82775859_496016497721161_651313429453209600_n

82179045_3196828177208357_7480210790419529728_n

82599865_2257395457892955_5231704920297570304_n

82358638_604664403679388_4208493897636118528_n

82448004_643227393148907_5194714445741293568_n

S__36855891

452717