วางพวงมาลาสดุดีท้าวเทพกระษัตรี-ท้าวศรีสุนทร ประจำปี 2563

กราบ ” ย่ามุก ย่าจัน” ท้าวเทพกระษัตรี – ท้าวศรีสุนทร
วันที่ 13 มีนาคม พ.ศ.2563 นายวันชัย พงษา ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วยพนักงานเจ้าหน้าที่สำนักงาน สกสค.จังหวัดภูเก็ต ร่วมกับภาคีเครือข่าย ชมรมครูอาวุโสจังหวัดภูเก็ต และชมรมครูนอกประจำการจังหวัดภูเก็ต ร่วมวางพวงมาลาสดุดีท้าวเทพกระษัตรี-ท้าวศรีสุนทร เนื่่องในวันคล้ายวันถลางชนะศึก (13 มีนาคม พ.ศ.2328)​

ประวัติโดยย่อ…
แม่ทัพใหญ่ยี่หวุ่นคุมกำลัง 3,000คน เข้าตีหัวเมืองทางชายฝั่งทะเลตะวันตกตั้งแต่เมืองกระ ตะกั่วป่า ตะกั่วทุ่งค่ายปากพระ โดยมีเป้าหมายสุดท้ายที่เมืองถลาง ขุมคลังของสยามข่าวทัพเรือพม่าบุกโจมตี
กอปรกับเจ้าเมืองถลางเสียชีวิตเป็นข่าวร้ายที่ทำร้ายจิตใจชาวเมืองถลางให้อยู่ในความหวาดกลัว ไม่มีที่พึ่งหมดหวังแต่พลังใจทั้งมวลกลับตั้งมั่นด้วยจิตใจที่เข็มแข็งของท่านผู้หญิงจันและคุณมุกน้องสาว โดยได้นำกำลังจากบ้านสาคูบ้านในยาง บ้านดอน บ้านไม้ขาวบ้านแขน บ้านลิพอน บ้านเหรียง มาเตรียมการรบ ณ ค่ายข้างวัดพระนางสร้าง

ฝ่ายพม่ายกทัพเข้ามา เร่งก่อสร้างค่ายบริเวณทุ่งนา (โคกชนะพม่า) เพื่อเตรียมโจมตีเมืองถลาง ส่วนท่านผู้หญิงจัน คุณมุกและคณะกรมการเมืองวางแผนตั้งค่ายประชิดค่ายข้าศึก เตรียมปืนใหญ่ตรึงไว้
ดึงเวลาได้หลายวัน เป็นผลให้เสบียงอาหารของพม่าลดน้อยลง และวางแผนให้กลุ่มผู้หญิงแต่งตัวคล้ายทหารไทยเอาไม้ทองหลางเคลือบดีบุกมาถือแทนอาวุธทำทียกขบวนเข้าเมืองถลางในช่วงดึก
ลวงพม่าว่าเมืองถลางมีกำลังมาเสริมทุกคืนทำให้พม่าคาดการณ์กองกำลังเมืองถลางผิดพลาด การศึกครั้งนี้กินเวลายาวนานถึง 1 เดือนเศษ กำลังพม่าทั้งอ่อนล้าและขาดเสบียงอาหาร

เมื่อพม่าตั้งพลเข้าโจมตีถูกฝ่ายเมืองถลางระดมยิงปืนเล็กปืนใหญ่ นำเอาดินประสิวไปโปรยในกองทัพพม่ายิงคบเพลิงเข้าไปผสมตามยุทธวิธีพระพิรุณสังหารครั้นเมื่อชาวเมืองถลางยิงปืนใหญ่แม่นางกลางเมืองถูกต้นทองหลางหน้าค่ายพม่าหักลงกองทัพพม่าระส่ำระสายเสียขวัญและแตกทัพไปเมื่อวันจันทร์ เดือน 4 แรม 14 ค่ำ ปีมะเส็ง สัปตศกจุลศักราช 1147 ตรงกับวันที่13 มีนาคม พ.ศ. 2328
เป็นวันถลางชนะศึก

เมื่อความทราบฝ่าละอองธุลีพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมบำเหน็จผู้ทำคุณแก่แผ่นดินให้ท่านผู้หญิงจันเป็น ท้าวเทพกระษัตรีคุณมุกน้องสาวเป็น ท้าวศรีสุนทร ดำรงยศอันมีศักดิ์แก่ฐานานุรูป เป็นศรีแก่เมืองถลาง515371

515372

515080

515070

515072

238811

238812และวงศ์ตระกูลสืบไป.