วางพวงหรีดเคารพศพสมาชิก ช.พ.ส. นายวินัย กิจธารากุล

เมื่อวันที่ 14  มีนาคม  2560  สำนักงาน สกสค.จังหวัดภูเก็ต นำโดยนางจิตรา  อยู่ประสิทธิ์  นักวิชาการสวัสดิภาพชำนาญการ และนางสาวจรรยาพร  จันทร์ทิพย์    นักวิชาการสวัสดิการปฏิบัติการ  ร่วมวางหรีดเคารพศพ สมาชิก ช.พ.ส. ราย นายวินัย  กิจธารากุล  ณ วัดเชิงทะเล  จังหวัดภูเก็ต
17321481_1372831312775335_215499411_n

17274232_1372831482775318_383409314_n

17351179_1372831339441999_158682283_n

17355128_1372831429441990_1013548888_n