วางพวงหรีดเคารพศพสมาชิก ช.พ.ค.

วันจันทร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561  นายวันชัย พงษา ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วยพนักงาน เจ้าหน้าที่ สนง.สกสค.จังหวัดภูเก็ต (นางจิตรา อยู่ประสิทธิ์ นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการ และ นางสุดารัตน์            ทองหอม นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ชำนาญการ) และนายประเสริฐ งานวงศ์พาณิชย์ (กรรมการ สกสค.จังหวัดภูเก็ต) ร่วมเป็นเกียรติในการวางหรีดเคารพศพ และร่วมทำบุญงานบำเพ็ญกุศลศพอาจารย์เยียรยง ฝ้ายเพ็ชร์ อดีตข้าราชการครูโรงเรียนเมืองภูเก็ต ผู้รับบำนาญ สพป.ภูเก็ตที่วัดลัฏฐิวนาราม(วัดใต้)
และให้บริการมอบแบบฟอร์มเอกสารการขอรับเงินค่าจัดการศพ สมาชิก ช.พ.ค. (จำนวน 2 แสนบาท )และการยื่นเรื่องขอรับเงินสงเคราะห์ครอบครัวสมาชิก ช.พ.ค.ส่วนที่เหลืออีก 7 แสนกว่าบาท แก่บุตรชาย อาจารย์เยียรยงฯ
พร้อมนี้ได้ให้คำปรึกษาเรื่องสิทธิประโยชน์ของผู้รับบำนาญถึงแก่กรรม และการขอรับเงินช่วยเหลือพิเศษฯจากทางราชการ(3 เท่าของเงินบำนาญรายเดือนที่ได้รับ) และ เงินบำเหน็จตกทอด(30 เท่าของเงินบำนาญรายเดือนที่ได้รับ) ที่คนในครอบครัวอาจารย์เยียรยงฯจะได้รับ แก่บุตรชายอาจารย์เยียรยงฯได้รับทราบ
และการเตรียมเอกสารต่างๆ ไปติดต่อหน่วยงานต้นสังกัดการเบิกจ่ายเงินบำนาญรายเดือนต่อไปครูเยียรยง