วางพวงหรีดเคารพศพสมาชิก ช.พ.ค.

ธำรง3

วันศุกร์ที่ 27 เมษายน 2561 : นายวันชัย พงษา ผอ.สนง.สกสค.จังหวัดภูเก็ตพร้อมด้วยพนักงานเจ้าหน้าที่ สนง.สกสค.จังหวัดภูเก็ต และนายนัทธี ถิ่นสาคู ประธานกรรมการดำเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต จำกัดพร้อมด้วยกรรมการ – เจ้าหน้าที่ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต จำกัด นายบูรณันต์ ชุมรักษ์ ประธานชมรม มหาชัย ’12 ภูเก็ตร่วมกันวางพวงหรีดเคารพศพ นายธำรงค์ กระจ่างโลก อดีต ศน.สพป.ภูเก็ต สมาชิก ช.พ.ค., สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต จำกัด,สมาชิกชมรมมหาชัย ’12 ภูเก็ต ที่ถึงแก่กรรมตั้งศพบำเพ็ญกุศล ที่วัดแสนสุข อ.เมือง จ.ภูเก็ต
(กำหนดฌาปนกิจศพ ในวันอังคารที่ 1 พฤษภาคม 2561 เวลา 12 :00 น.)

ในวันนี้ (27 เมษายน 2561) สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต ได้นำเงินค่าจัดการศพฯ มามอบให้ นางศรีวรรณ กระจ่างโลก ภรรยานายธำรงค์ฯ สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต ตามระเบียบฯที่กำหนด จำนวน 100,000.-บาท
ในส่วนค่าจัดการศพฯ สมาชิก ช.พ.ค.รายนี้ ที่ สนง.สกสค.จังหวัดภูเก็ตจะมอบให้ จำนวน 200,000.-บาท นางศรีวรรณ กระจ่างโลก ผู้มีสิทธิรับเงินจำนวนดังกล่าวจะไปรับที่ สนง.สกสค.จังหวัดภูเก็ต ในวันจันทร์ที่ 30 เมษายน 2561 ส่วนเงินสงเคราะห์ครอบครัวส่วนที่เหลืออีก 700,000.-กว่าบาท จะดำเนินการให้โดยเร่งด่วนต่อไป.