วางพวงหรีดเคารพศพสมาชิก ช.พ.ค. (นายเกียรติไทย มานะสมบูรณ์พันธ์)

วันที่ 25 มิถุนายน 2564 นายศุภัชณัฏฐ์ หลักเมือง ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดภูเก็ตพร้อมด้วยพนักงานเจ้าหน้าที่สำนักงาน สกสค.จังหวัดภูเก็ต วางพวงหรีดเคารพศพสมาชิก ช.พ.ค. รายนายเกียรติไทย มานะสมบูรณ์พันธ์ ณ วัดขจรรังสรรค์ ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต ในโอกาสนี้ได้มอบเงินค่าบำเพ็ญกุศลศพให้แก่ทายาทและชี้แจงขั้นตอนการขอรับเงินค่าจัดการศพและเงินสงเคราะห์ครอบครัวเพื่อให้ทายาทได้ดำเนินการต่อไป
วางหรีดมอบเช็ค_๒๑๐๖๒๘

วางหรีดมอบเช็ค_๒๑๐๖๒๘_0

วางหรีดมอบเช็ค_๒๑๐๖๒๘_1

วางหรีดมอบเช็ค_๒๑๐๖๒๘_2

วางหรีดมอบเช็ค_๒๑๐๖๒๘_3