วางพวงหรีดเคารพศพสมาชิก ช.พ.ส.

1

3
วันที่ 29 ตุลาคม 2561 นางสุดารัตน์ ทองหอม นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ สำนักงาน สกสค.จังหวัดภูเก็ต วางหรีดเคารพศพ ร.ต.ต.ประสิทธิ์ สองนาม สมาชิก ช.พ.ส. ณ วัดวิชิตสังฆาราม (วันควน)
ในการนี้ได้ให้บริการมอบเอกสารคำร้องขอรับค่าจัดการศพสมาชิก ช.พ.ส. และชี้แจงรายละเอียดการกรอกแบบฟอร์มที่กำหนด และจะมีการฌาปนกิจศพ ในวันที่ 30 ตุลาคม 2561 เวลา 12.00 น. ณ เมรุวัดโฆษิตวิหาร อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต