วางพวงหรีดเคารพศพสมาชิก ช.พ.ค.

วันที่ 12 ธันวาคม 2561 นายวันชัย พงษา ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วย นางจิตรา อยู่ประสิทธิ์ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ และนางสุดารัตน์ ทองหอม นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ สำนักงาน สกสค.จังหวัดภูเก็ต ร่วมวางพวงหรีดเคารพศพ สมาชิก ช.พ.ค. รายนายทินกร โสฬส ณ วัดขจรรังสรรค์ ตำบลตลาดเหนือ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
ในการนี้ได้ให้บริการมอบเอกสารคำร้องขอรับค่าจัดการศพสมาชิก ช.พ.ค. และชี้แจงรายละเอียดการกรอกแบบฟอร์มที่กำหนด เพื่อขอรับเงินค่าจัดการศพต่อไป ทินกร1
ทินกร2