วางพวงหรีดเคารพศพสมาชิก ช.พ.ค.

สุขุม1
วันที่ 21 มกราคม 2562 นายวันชัย พงษา ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดภูเก็ต นางจิตรา อยู่ประสิทธิ์ และนางสุดารัตน์ ทองหอม พนักงานเจ้าหน้าที่สำนักงาน สกสค.จังหวัดภูเก็ต ร่วมวางพวงหรีดเคารพศพสมาชิก ช.พ.ค. รายนายมนตรี ปานมั่น ณ วัดวิชิตสังฆาราม อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต ในโอกาสนี้ ได้ชี้แจงการยื่นเรื่องขอรับค่าจัดการศพและเงินสงเคราะห์ครอบครัวด้วย