วางพวงหรีดเคารพศพสมาชิก ช.พ.ค.

วันที่ 5 มีนาคม 2562 นายวันชัย พงษา ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วยนางจิตรา อยู่ประสิทธิ์ และนางสุดารัตน์ ทองหอม พนักงานเจ้าหน้าที่ สำนักงาน สกสค.จังหวัดภูเก็ต วางพวงหรีดเคารพศพสมาชิก ช.พ.ค. รายนางสาววรรณา บุญล้อม ณ วัดมงคลนิมิตร ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต ในการนี้ได้มอบเอกสารและให้คำแนะนำในการกรอกแบบฟอร์มขอรับค่าจัดการศพและเงินสงเคราะห์ครอบครัวให้แก่ทายาท
วรรณา1

วรรณา2