วางพวงหรีดเคารพศพสมาชิก ช.พ.ค.

วันที่ 19 มีนาคม 2562 นางจิตรา อยู่ประสิทธิ์ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัด ในการวางพวงหรีดเคารพศพสมาชิก ช.พ.ค. ที่ถึงแก่กรรม รายนางสาวสุพิศ ตันติสุรัติธรรม อดีตครูโรงเรียนบ้านตลาดเหนือ (วันครู 2502) ณ วัดขจรรังสรรค์ ตำบลตลาดเหนือ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต ในการนี้ ได้มอบเอกสารและให้คำแนะนำการขอรับเงินสงเคราะห์ครอบครัวสมาชิก ช.พ.ค. เพื่อให้ทายาทได้ดำเนินการขอรับเงินสงเคราะห์ครอบครัวต่อไปสุพิศ1

สุพิศ3

สุพิศ2