วางพวงหรีดเคารพศพสมาชิก ช.พ.ค. รายนางเพ็ญศรี อำนวยผล

วันที่ 6 สิงหาคม 2564 นายศุภัชณัฏฐ์ หลักเมือง ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดภูเก็ต พร้อมพนักงานเจ้าหน้าที่สำนักงาน สกสค.จังหวัดภูเก็ต วางพวงหรีดเคารพศพสมาชิก ช.พ.ค. รายนางเพ็ญศรี อำนวยผล์ ณ วัดท่าเรือ ตำบลศรีสุนทร อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
ในโอกาสนี้ได้มอบเงินค่าบำเพ็ญกุศลศพให้แก่ทายาท และให้คำแนะนำชี้แจงขั้นตอนการขอรับเงินค่าจัดการศพและเงินสงเคราะห์ครอบครัวเพื่อให้ทายาทดำเนินการต่อไป…สำนักงาน สกสค.จังหวัดภูเก็ต ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวอาจารย์เพ็ญศรี อำนวยผล และขอให้ดวงวิญญาณอาจารย์ จงสู่สุขคติในสัมปรายภพเทอญ
วางหรีดมอบเช็ค_๒๑๐๘๐๖_3

วางหรีดมอบเช็ค_๒๑๐๘๐๖_0

วางหรีดมอบเช็ค_๒๑๐๘๐๖_1

วางหรีดมอบเช็ค_๒๑๐๘๐๖_2

วางหรีดมอบเช็ค_๒๑๐๘๐๖