วางพวงหรีดเคารพศพสมาชิก ช.พ.ค. รายนายสุขี มานะพัฒนะชีวิน

วันที่ 11 สิงหาคม 2564 นายศุภัชณัฏฐ์ หลักเมือง ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดภูเก็ต พร้อมพนักงานเจ้าหน้าที่สำนักงาน สกสค.จังหวัดภูเก็ต วางพวงหรีดเคารพศพสมาชิก ช.พ.ค. รายนายสุขี มานะพัฒนะชีวิน ณ วัดถาวรคุณาราม (วัดแสนสุข) ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
ในโอกาสนี้ได้มอบเงินค่าบำเพ็ญกุศลศพให้แก่ทายาท และให้คำแนะนำชี้แจงขั้นตอนการขอรับเงินค่าจัดการศพและเงินสงเคราะห์ครอบครัวเพื่อให้ทายาทดำเนินการต่อไป…สำนักงาน สกสค.จังหวัดภูเก็ต ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวอาจารย์สุขี มานะพัฒนะชีวิน และขอให้ดวงวิญญาณอาจารย์ จงสู่สุขคติในสัมปรายภพเทอญ
วางหรีด_๒๑๐๘๑๒_0

วางหรีด_๒๑๐๘๑๒_1

วางหรีด_๒๑๐๘๑๒_2

วางหรีด_๒๑๐๘๑๒_3

วางหรีด_๒๑๐๘๑๒