วางพวงหรีดเคารพศพสมาชิก ช.พ.ค.

วันที่ 2 เมษายน 2562 นายวันชั พงษา ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วยนางจิตรา อยู่ประสิทธิ์ เจ้าหน้าที่สำนักงาน สกสค.จังหวัดภูเก็ต วางพวงหรีดเคารพศพ นายพิชัย กิจดำเนิน สมาชิก ช.พ.ค. ที่ถึงแก่กรรม ณ วันสุวรรณคีรีวงก์ ตำบลป่าตอง อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต ในการนี้ได้มอบเงินศาสนพิธีให้แก่ทายาทและชี้แจงแนะนำการขอรับเงินค่าจัดการศพและเงินสงเคราะห์ครอบครัวด้วย
S__29392964

S__29392966

S__29392968

S__29392971

S__29392974