วางพวงหรีดเคารพศพสมาชิก ช.พ.ค. รายนางวิลาวัลย์ สุธีรยงประเสริฐ

วันที่ 13 สิงหาคม 2564 นายศุภัชณัฏฐ์ หลักเมือง ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดภูเก็ต พร้อมพนักงานเจ้าหน้าที่สำนักงาน สกสค.จังหวัดภูเก็ต วางพวงหรีดเคารพศพสมาชิก ช.พ.ค. รายนางวิลาวัลย์ สุธีรยงประเสริฐ วัดมงคลนิมิตร ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
ในโอกาสนี้ได้มอบเงินค่าบำเพ็ญกุศลศพให้แก่ทายาท และให้คำแนะนำชี้แจงขั้นตอนการขอรับเงินค่าจัดการศพและเงินสงเคราะห์ครอบครัวเพื่อให้ทายาทดำเนินการต่อไป…สำนักงาน สกสค.จังหวัดภูเก็ต ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวอาจารย์วิลาวัลย์ สุธีรยงประเสริฐ และขอให้ดวงวิญญาณอาจารย์ จงสู่สุขคติในสัมปรายภพเทอญ
วางหรีด_๒๑๐๘๑๖_1

วางหรีด_๒๑๐๘๑๖_2

วางหรีด_๒๑๐๘๑๖_3

วางหรีด_๒๑๐๘๑๖_4

วางหรีด_๒๑๐๘๑๖_0