วางพวงหรีดเคารพศพสมาชิก ช.พ.ค.

วันที่ 8 เมษายน 2562 นางจิตรา อยู่ประสิทธิ์ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ วางพวงหรีดเคารพศพนายวิจิตร สังข์ประพันธ์ สมาชิก ช.พ.ค. ที่ถึงแก่กรรม ณ วัดถาวรคุณาราม (วัดแสนสุข) ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต ในการนี้ได้มอบเงินค่าศาสนพิธีให้แก่ทายาท และชี้แจงการขอรับเงินค่าจัดการศพและเงินสงเคราะห์ครอบครัวให้แก่ทายาทของสมาชิกเพื่อดำเนินการต่อไป
S__96821267

S__96821268