วางพวงหรีดเคารพศพสมาชิก ช.พ.ค.

วันที่ 19 เมษายน​ 2562 นายวันชัย พงษา ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วย​ นางจิตรา​ อยู่ประสิทธิ์ และ​ น.ส.จรรยาพร​ จันทร์ทิพย์ พนักงานเจ้าหน้าที่สำนักงาน สกสค.จังหวัดภูเก็ต ร่วมวางพวงหรีดเคารพศพสมาชิก ช.พ.ค. ราย​นางอมรศรี ​ตันตินันทกุล ณ วัดขจรรังสรรค์​ ตำบลตลาดเหนือ อำเภอเมืองภูเก็ต ในการนี้ได้มอบเงินค่าศาสนพิธี จำนวน 2,400.- บาท และให้คำแนะนำชี้แจงการยื่นเอกสารหลักฐานขอรับเงินค่าจัดการศพ​และการขอรับเงินสงเคราะห์ครอบครัวให้กับทายาท (คู่สมรส) เพื่อดำเนินการต่อไป 78083