วางพวงหรีดเคารพศพสมาชิก ช.พ.ค.และมอบเงินศาสนพิธี

วันที่ 21 พฤษภาคม 2562 นายวันชัย พงษา ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วยนางจิตรา อยู่ประสิทธิ์ และนางสุดารัตน์ ทองหอม พนักงานเจ้าหน้าที่สำนักงาน สกสค.จังหวัดภูเก็ต ร่วมวางพวงหรีดเคารพศพสมาชิก ช.พ.ค. รายนางอัญชลี เครือศึก ณ วัดพระทอง อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต ในโอกาสนี้ ได้ชี้แจงขั้นตอนการขอรับเงินค่าจัดการศพให้แก่ทายาท และได้มอบเงินศาสนพิธีให้แก่ทายาทด้วย67649

67650

67655

60798285_421758825222839_4029491751071776768_n