วางพวงหรีดเคารพศพสมาชิก ช.พ.ค. รายนางสาวแสงจันทร์ ประทีป ณ ถลาง

วันที่ 1 ตุลาคม 2564 นายศุภัชณัฏฐ์ หลักเมือง ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดภูเก็ต พร้อมพนักงานเจ้าหน้าที่สำนักงาน สกสค.จังหวัดภูเก็ต วางพวงหรีดเคารพศพสมาชิก ช.พ.ค. รายนางสาวแสงจันทร์ ประทีป ณ ถลาง ณ วัดเชิงทะเล ตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง้ จังหวัดภูเก็ต ในโอกาสนี้ได้มอบเงินค่าบำเพ็ญกุศลศพให้แก่ทายาท และให้คำแนะนำชี้แจงขั้นตอนการขอรับเงินค่าจัดการศพและเงินสงเคราะห์ครอบครัวเพื่อให้ทายาทดำเนินการต่อไป…สำนักงาน สกสค.จังหวัดภูเก็ต ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวอาจารย์แสงจันทร์ ประทีป ณ ถลางและขอให้ดวงวิญญาณอาจารย์ จงสู่สุขคติในสัมปรายภพเทอญ
วางหรีด_๒๑๑๐๐๕

วางหรีด_๒๑๑๐๐๕_0

วางหรีด_๒๑๑๐๐๕_1

วางหรีด_๒๑๑๐๐๕_2