วางพวงหรีดเคารพศพสมาชิก ช.พ.ค.

วันที่ 12 มิถุนายน 2562 นายวันชัย พงษา ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วยนางสุดารัตน์ ทองหอม พนักงานเจ้าหน้าที่สำนักงาน สกสค.จังหวัดภูเก็ต วางพวงหรีดเคารพศพสมาชิก ช.พ.ค. รายนางวัชรี หาญชาญจิตต์ พร้อมมอบเงินค่าศาสนพิธีและให้คำแนะนำการขอรับเงินค่าจัดการศพและเงินสงเคราะห์ครอบครัวสมาชิก ช.พ.ค. แก่ทายาทของสมาชิก ณ วัดถาวรคุณาราม ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต #ชีวิตครูครอบครัวครูเราดูแล
S__30818339

S__30818341