วางพวงหรีดเคารพศพสมาชิก ช.พ.ค. รายนายพสิษฐ์ นรินทร์รักษ์

วันที่ 25 ตุลาคม 2564 นายศุภัชณัฏฐ์ หลักเมือง ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดภูเก็ต พร้อมพนักงานเจ้าหน้าที่สำนักงาน สกสค.จังหวัดภูเก็ต วางพวงหรีดเคารพศพสมาชิก ช.พ.ค. รายนายพสิษฐ์ นรินทร์รักษ์ ณ วัดถาวรคุณาราม (วัดแสนสุข) ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
ในโอกาสนี้ได้มอบเงินค่าบำเพ็ญกุศลศพให้แก่ทายาท และให้คำแนะนำชี้แจงขั้นตอนการขอรับเงินค่าจัดการศพและเงินสงเคราะห์ครอบครัวเพื่อให้ทายาทดำเนินการต่อไป…สำนักงาน สกสค.จังหวัดภูเก็ต ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวอาจารย์พสิษฐ์ นรินทร์รักษ์ และขอให้ดวงวิญญาณอาจารย์ จงสู่สุขคติในสัมปรายภพเทอญ

วางหรีด_๒๑๑๐๒๕_0

วางหรีด_๒๑๑๐๒๕_1

วางหรีด_๒๑๑๐๒๕_2

วางหรีด_๒๑๑๐๒๕_3

วางหรีด_๒๑๑๐๒๕_4