วางพวงหรีดเคารพศพสมาชิก ช.พ.ค. รายนางศรีรัตน์ ตันทวีวงศ์

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2564 นายศุภัชณัฏฐ์ หลักเมือง ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดภูเก็ต พร้อมพนักงานเจ้าหน้าที่สำนักงาน สกสค.จังหวัดภูเก็ต วางพวงหรีดเคารพศพสมาชิก ช.พ.ค. รายนางศรีรัตน์ ตันทวีวงศ์ ณ วัดลัฏฐิวนาราม (วัดใต้) ตำบลฉลอง อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
ในโอกาสนี้ได้มอบเงินค่าบำเพ็ญกุศลศพให้แก่ทายาท และให้คำแนะนำชี้แจงขั้นตอนการขอรับเงินค่าจัดการศพและเงินสงเคราะห์ครอบครัวเพื่อให้ทายาทดำเนินการต่อไป…สำนักงาน สกสค.จังหวัดภูเก็ต ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวอาจารย์ศรีรัตน์ ตันทวีวงศ์ และขอให้ดวงวิญญาณอาจารย์ จงสู่สุขคติในสัมปรายภพเทอญ
วางหรีด_๒๑๑๑๐๓_1

วางหรีด_๒๑๑๑๐๓_2

วางหรีด_๒๑๑๑๐๓_3

วางหรีด_๒๑๑๑๐๓_4

วางหรีด_๒๑๑๑๐๓_5

วางหรีด_๒๑๑๑๐๓_6

วางหรีด_๒๑๑๑๐๓_7

วางหรีด_๒๑๑๑๐๓_8

วางหรีด_๒๑๑๑๐๓_9

วางหรีด_๒๑๑๑๐๓_0