วางพวงหรีดเคารพศพสมาชิก ช.พ.ส.

วันที่ 13 มิถุนายน 2562 นายวันชัย พงษา ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วยนางสุดารัตน์ ทองหอมและนางสาวจรรยาพร จันทร์ทิพย์ พนักงานเจ้าหน้าที่สำนักงาน สกสค.จังหวัดภูเก็ต วางพวงหรีดเคารพศพสมาชิก ช.พ.ส. รายนายนิยม หาญอนุพงศ์ พร้อมมอบเงินค่าศาสนพิธีและให้คำแนะนำการขอรับเงินค่าจัดการศพและเงินสงเคราะห์ครอบครัวสมาชิก ช.พ.ส. แก่ทายาท (คู่สมรส) ของสมาชิก ณ วัดวิชิตสังฆาราม ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต
145521

145506

145511