วางพวงหรีดเคารพศพสมาชิก ช.พ.ค.

วันที่ 31 กรกฎาคม 2562 นายวันชัย พงษา ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วยนางสุดารัตน์ ทองหอมและนางสาวจรรยาพร จันทร์ทิพย์ เจ้าหน้าที่สำนักงาน สกสค.จังหวัดภูเก็ต วางพวงหรีดเคารพศพสมาชิก ช.พ.ค. รายนางจริยา กาฬกาญจน์ ณ วัดพุทธมงคล ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต ในการนี้ได้มอบเงินค่าศาสนาพิธีให้แก่ทายาท พร้อมทั้งชี้แจงขั้นตอนการขอรับเงินค่าจัดการศพและเงินสงเคราะห์ครอบครัวสมาชิก ช.พ.ค. เพื่อให้ทายาทได้ดำเนินการต่อไป157869

157870

157887

157893