วางพวงหรีดเคารพศพสมาชิก ช.พ.ค.

วันที่ 27 สิงหาคม 2562 นายวันชัย พงษา ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วยนางจิตรา อยู่ประสิทธิ์ และนางสุดารัตน์ ทองหอม เจ้าหน้าที่สำนักงาน สกสค.จังหวัดภูเก็ต วางพวงหรีดเคารพศพสมาชิก ช.พ.ค. รายนายชัยพงศ์ แสงรัตน์ ณ วัดวิชิตสังฆาราม และสมาชิก ช.พ.ค.รายนางวิภานันท์ โภคบุตร ณ วัดโฆษิตวิหาร ในโอกาสนี้ได้มอบเงินค่าศาสนพิธีให้แก่ทายาท พร้อมให้คำแนะนำการขอรับเงินค่าจัดการศพและเงินสงเคราะห์ครอบครัว เพื่อให้ทายาทได้ดำเนินต่อไป
ชัยพงศ์1

ชัยพงศ์2

วิภานันท์1

วิภานันท์2