วางพวงหรีดเคารพศพสมาชิก ช.พ.ค.

วันที่ 28 สิงหาคม 2562 นายวันชัย พงษา ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วยนางจิตรา อยู่ประสิทธิ์ และนางสุดารัตน์ ทองหอม เจ้าหน้าที่สำนักงาน สกสค.จังหวัดภูเก็ต วางพวงหรีดเคารพศพสมาชิก ช.พ.ค. รายนางสาวสุภางค์ เขียวหวาน ณ วัดวิชิตสังฆาราม ในโอกาสนี้ได้มอบเงินค่าศาสนพิธีให้แก่ทายาท พร้อมทั้งให้ทั้งให้คำแนะนำการขอรับเงินค่าจัดการศพและเงินสงเคราะห์ครอบครัวเพื่อให้ทายาทดำเนินการต่อไป
S__32997386

S__32997385

S__32997387