วางพวงหรีดเคารพศพสมาชิก ช.พ.ค.

วันที่ 25 กันยายน 2562 นายวันชัย พงษา ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วยนางจิตรา อยู่ประสิทธิ์ และนางสุดารัตน์ ทองหอม เจ้าหน้าที่สำนักงาน สกสค.จังหวัดภูเก็ต ร่วมวางพวงหรีดเคารพศพและมอบเงินค่าศาสนพิธีให้กับทายาทสมาชิก ช.พ.ค. รายนางรัตนะ ลิมปานนท์ และในโอกาสนี้ได้ชี้แจงให้คำแนะนำเกี่ยวกับการขอรับค่าจัดการศพและเงินสงเคราะห์ครอบครัวเพื่อให้ทายาทได้ดำเนินการต่อไป
71101373_918809581813220_4567522780983066624_n

71259957_1467328910102867_806770853063688192_n