วางพวงหรีดเคารพศพสมาชิก ช.พ.ค.

วันที่ 21 มกราคม 2563 นางจิตรา อยู่ประสิทธิ์ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดภูเก็ต วางพวงหรีดเคารพศพสมาชิก ช.พ.ค. รายนางสุพิศ ใจชื่น ณ วัดโฆษิตวิหาร ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต
83051183_782848542199900_7090620066550513664_n

83224221_166245891318788_4618659168415383552_n