วางพวงหรีดเคารพศพสมาชิก ช.พ.ค. (นายอำนวย กิ่งแก้ว)

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 นายวันชัย พงษา ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วยพนักงานเจ้าหน้าที่สำนักงาน สกสค.จังหวัดภูเก็ต และภาคีเครือข่ายความร่วมมือในการจัดสวัสดิการ – สวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดภูเก็ต อันได้แก่ คณะกรรมการชมรมครูอาวุโสจังหวัดภูเก็ตและคณะกรรมการชมรมครูนอกประจำการประจำจังหวัดภูเก็ต นำคณะโดย ผศ.นิพนธ์ แจ้งเอี่ยม ประธานชมรมฯ และคณะกรรมการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต จำกัด นำคณะโดยนางอิศรา ณ นคร ได้ร่วมกันวางพวงหรีดเคารพศพ นายอำนวย กิ่งแก้ว สมาชิก ช.พ.ค. และสมาชิกชมรมฯ สมาคมฯ และมอบเงินทำบุญบำเพ็ญกุศลศพให้แก่ครอบครัว ที่วัดไชยธาราราม (วัดฉลอง) อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
“ชีวิตครู – ครอบครัวครู – เราดูแล”
473905

473906

473907

473908