วางพวงหรีดเคารพศพสมาชิก ช.พ.ค.

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 นายวันชัย พงษา ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.ภูเก็ตและพนักงานเจ้าหน้าที่ สกสค.ภูเก็ต พร้อมด้วย “ภาคีเครือข่ายความร่วมมือ” ในการดูแลครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้สูงอายุ 3 เครือข่าย -ชมรมครูอาวุโสจังหวัดภูเก็ต นำคณะโดย นายสวัสดิ์ ชุมรักษ์ รองประธานชมรมครูอาวุโส จ.ภูเก็ต -สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ตและสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต จำกัด นำคณะโดย นางอิศรา ณ นคร นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต จำกัด ร่วมวางหรีดเคารพศพ ร่วมบำเพ็ญกุศลศพ และให้บริการยื่นเรื่องรับเงิน
สวัสดิการในรายการต่างๆของเครือข่ายดังกล่าวข้างต้น ของ อ.ประไพพักตร์ อรัญญาสิต อดีตรองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดศรีสุนทร สมาชิก ช.พ.ค. ณ วัดพระทอง อ.ถลาง จ.ภูเก็ต
” ชีวิตครู ครอบครัวครู เราดูแล ”
481428

481430

481432

481431

481433