วางพวงหรีดเคารพศพสมาชิก ช.พ.ค.

วันศุกร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 นายวันชัย พงษา ผู้อำนวยการสำนักงานผอ.สกสค.ภูเก็ตและพนักงานเจ้าหน้าที่สำนักงาน สกสค.จังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วย “ภาคีเครือข่ายความร่วมมือ” ในการดูแล
ครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้สูงอายุ 3 เครือข่าย
* ชมรมครูอาวุโสจังหวัดภูเก็ต นำคณะโดย ผศ.นิพนธ์ แจ้งเอี่ยม ประธานชมรมครูอาวุโส จ.ภูเก็ต
* สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต จำกัด นำคณะโดย นางอิศรา ณ นคร นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต จำกัด
ร่วมวางหรีดเคารพศพ ร่วมบำเพ็ญกุศลศพ และให้บริการยื่นเรื่องรับเงินสวัสดิการในรายการต่างๆ ของเครือข่ายดังกล่าวข้างต้น ของ อ.บุญเสี่ยง อารีราษฏร์ สมาชิก ช.พ.ค. อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนกะทู้วิทยา ณ วัดแขนน อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต ” ชีวิตครู ครอบครัวครู เราดูแล ”
86665313_183752166056772_3061886634904518656_n (1)

85244736_2957131037664042_4655257937659297792_n