วางพวงหรีดเคารพศพสมาชิก ช.พ.ค.

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 นายวันชัย พงษา ผู้อำนวยการสำนักงานผอ.สกสค.ภูเก็ตและพนักงานเจ้าหน้าที่สำนักงาน สกสค.จังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วย ผศ.นิพนธ์ แจ้งเอี่ยม ประธานชมรมครูอาวุโสจังหวัดภูเก็ต และประธานชมรมครูนอกประจำการประจำจังหวัดภูเก็ต นางอิศรา ณ นคร นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต จำกัด ร่วมวางหรีดเคารพศพสมาชิก ช.พ.ค. รายนางสาววราภรณ์ วัจนะพันธ์ อดีตอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ในการนี้ ได้ให้คำแนะนำการขอรับเงินค่าจัดการศพและเงินสงเคราะห์ครอบครัว ช.พ.ค. เพื่อให้ทายาทได้ดำเนินการต่อไป “ชีวิตครู ครอบครัวครู เราดูแล ”
S__7086091

87254589_660632124673403_1783071233600913408_n

87003230_2762129087198574_2071348205852819456_n

87363016_217997102578646_121592590029029376_n