วางพวงหรีดเคารพศพสมาชิก ช.พ.ส. (สืบแทน)

วันที่ 27 มีนาคม 2563 นายวันชัย พงษา ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดภูเก็ต เดินทางไปวางพวงหรีดเคารพศพสมาชิก ช.พ.ส.รายนางบุญศรี หมาวดทิพย์ ณ วัดเทพกระษัตรี ตำบลเทพกระษัตรี อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต ในโอกาสนี้ ได้ให้คำแนะนำขั้นตอนการขอรับเงินค่าจัดการศพและเงินสงเคราะห์ครอบครัวแก่ทายาทของสมาชิกด้วย
บุญศรี