วางพวงหรีดเคารพศพสมาชิก ช.พ.ค.

วันที่ 11 พฤษภาคม 2563 นางจิตรา อยู่ประสิทธิ์ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ วางพวงหรีดเคารพศพสมาชิก ช.พ.ค. รายนางพาณี สุวรรณรัตน์ ณ วัดถาวรคุณาราม ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต ในโอกาสนี้ได้ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการขอรับเงินค่าจัดการศพและเงินสงเคราะห์ครอบครัวให้ทายาทของสมาชิกดำเนินการต่อไปด้วย287006

287004

287002

287003