วางพวงหรีดเคารพศพสมาชิก ช.พ.ค.

วันที่ 5 มิถุนายน 2563 นายวันชัย พงษา ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วยนางจิตรา อยู่ประสิทธิ์ และนางสุดารัตน์ ทองหอม เจ้าหน้าที่สำนักงาน สกสค.จังหวัดภูเก็ต วางพวงหวีดเคารพศพสมาชิก ช.พ.ค. ราย นางลาภ ชื่นจิตต์ ณ วัดพระทอง ตำบลเทพกระษัตรี อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต และในโอกาสนี้ได้ให้คำแนะนำการขอรับค่าจัดการศพและเงินสงเคราะห์ครอบครัวให้แก่ทายาทของสมาชิกด้วย
101324088_921589198254797_2807435489341079552_n

103157703_250859612863725_7585455489379467264_n

103416428_642583016469215_5005361896145027072_n

101408894_605306650080677_2250528103933673472_n