วางพวงหรีดเคารพศพสมาชิก ช.พ.ค. – ช.พ.ส.

วันที่ 12 มิถุนายน 2563 นายวันชัย พงษา ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดภูเก็ต วางหรีดเคารพศพ นายชัยพร เหล่าบุญเกื้อ สมาชิก ช.พ ค.-ช.พ.ส. ที่ถึงแก่กรรม ณ วัดบางคลี ตำบลโคกกลอย อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา ในโอกาสนี้ได้ให้คำแนะนำการการขอรับเงินค่าจัดการศพและเงินสงเคราะห์ครอบครัวแก่ทายาทของสมาชิกด้วย
657171

657167

657168

657170

657169